top of page

about/o meni

Hello, my name is Ana, I am a descendant of World War Two Yugoslav Partisans. Both of my Grandfathers were Partisans, my Uncle was a Partisan and my Grandmother was a member of the Women's Antifascist Front. My Paternal Grandfather, a Croat, was in the Dalmation 2nd Brigade and fought and died in the Battle of Sutjeska. His young son, only 16 fought and died in Gorski Kotar (northern Croatia). My maternal Grandfather, also a Croat spent most of the war incarcerated in a German prison. Thankfully he survived the war and lived a full life.

I started drawing Partisans from photos I found on the internet in order to pay my respects to my own ancestors and to all Partisans in this era of amnesia. Since the Yugoslav wars in the 90's, where 'sisterhood/brotherhood and unity' was annihilated, the historical role of the Partisans has been greatly diminished, denigrated or deliberately forgotten. Despite being among the five biggest WW2 antifascist resistance movements, not to mention the most effective, the Partisans have become a taboo subject. I believe these people deserve to be remembered and revered. I am proud of my Partisan heritage and I dedicate my drawings to all Partisans.

 

Who were the Partisans?

In 1941 the Axis forces conquered Yugoslavia and partitioned it between various fascist regimes. The Royal Yugoslav army was ill equipped and ineffective in repelling the invaders, so in defeat, the Kingdom of Yugoslavia went into exile.

The Yugoslav Partisans were members of a people’s army, led by Josip Broz Tito. Its members comprised of Croats, Bosniaks, Slovenes, Serbs, Macedonians, Montenegrins and other Yugoslav and non-Yugoslav nationalities. They fought enemies on all sides – the Italians, Germans (including other Axis nations), and internal factions in order to liberate an intact Yugoslavia from the occupiers. The Partisans, with aid from the Allies led the path to victory.

Pozdrav, zovem se Ana, potomak sam jugoslavenskih partizana iz Drugog svjetskog rata. Oba moja djeda su bili partizani, moj stric je bio partizan, a moja baka je bila članica Antifašističke fronte žena. Moj djed po ocu, Hrvat, bio je u 1. Bataljon 2, dalmatinske brigade i borio se i poginuo u bici na Sutjesci. Njegov sin, od samo 16 godina, borio se i poginuo u Gorskom kotaru (sjeverna Hrvatska). Moj djed po majci, također Hrvat, veći dio rata proveo je u njemačkom zatvoru. Srećom, preživio je rat i živio punim životom.

 

Partizane sam počela crtati po fotografijama koje sam pronašla na internetu, kako bih odala počast vlastitim precima i svim partizanima u ovoj eri amnezije. Od jugoslavenskih ratova 90-ih, u kojima je 'sestrinstvo/bratstvo i jedinstvo' uništeno, povijesna uloga partizana je uvelike umanjena, ocrnjena ili namjerno zaboravljena. Unatoč tome što su bili među pet najvećih antifašističkih pokreta otpora u Drugom svjetskom ratu, a da ne spominjemo najučinkovitiji, partizani su postali tabu tema. Vjerujem da ovi ljudi zaslužuju pamćenje i poštovanje. Ponosna sam na svoje partizansko naslijeđe i svoje crteže posvećujem svim partizanima.

Tko su bili partizani?

Godine 1941. Fašističkih su osvojile Jugoslaviju i podijelile je između različitih fašističkih režima. Kraljevska jugoslavenska vojska bila je loše opremljena i neučinkovita u odbijanju osvajača, pa je u porazu Kraljevina Jugoslavija otišla u progonstvo.

Jugoslavenski partizani bili su pripadnici narodne vojske koju je predvodio Josip Broz Tito. Njegovo članstvo činili su Hrvati, Bošnjaci, Slovenci, Srbi, Makedonsi, Crnogorci te i druge jugoslavenske i nejugoslavenske nacionalnosti. Borili su se protiv neprijatelja na svim stranama – protiv Talijana, Nijemaca (uključujući i druge neprijatelje) i unutarnjih frakcija kako bi oslobodili netaknutu Jugoslaviju od okupatora. Partizani su uz pomoć saveznika vodili put do pobjede.

bottom of page